Det jobbes hele tiden i forskjellige grupper med prosjektet "Nytt Fjordheim".

Vi har fått utarbeidet tegninger som vist under.

Vi holder på for fullt med diverse søknader og slikt.

Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi setter stor pris på tilbakemeldinger

Ungdomslagetidun.no © 2012